INDIVIDUAL SHOOTING

Introduction to individual shooting covers weapon manipulation, shooting mechanics and safety for beginners.

Individual shooting is available for those looking for a personalized training experience with a professional instructor.

Ovi časovi su napravljeni oko vaših potreba za obukom i mogu da se primene na pojedinca ili manju grupu. Ovo je odlična prilika ako ste početnik koji traži bolje osnove ili iskusan strelac koji želi da poboljša veštinu. Mi takođe primamo grupe. Možemo napraviti prilagođeni kurs obuke koji vam je potreban.

Streljana Barutana Individualno Gadjanje