OBUKA

Streljana Barutana nudi mogućnost polaganja obuke za rukovanje vatrenim oružjem, kao i izdavanje Uverenja o položenoj obuci. Ova vrsta uverenja neophodna je za sva lica koja žele da nabave vatreno oružje za lične potrebe ili potrebe posla. Stručno osoblje naše streljane stoji vam na raspolaganju kako za teorijski , tako i za praktični deo obuke u cilju bezbedne i ispravne upotrebe oružja.

Obuka se vrši po priručniku koje je sačinio Streljački savez Srbije sa ciljem da na što jednostavniji način omogući kandidatu da lakše shvati i ostvari želju zakonodavca i nas kao izvođača obuke da Vas naučimo ili obnovimo Vaše znanje u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem.

Obuka i provera znanja su regulisani pravilnikom o uslovima obavljanja, način sprovođenja obuke za rukovanje vatrenim oružjem (Sl. Glasnik RS br: 1/99) u kojem je između ostalog propisano sledeće:

1. Teorijski deo za oblast:

• Pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja – 2 časa
• Bezbedno rukovanje oružjem – 1 čas
• Osnove balistike i tehnike gađanja – 1 čas

2. Praktični deo za oblast:

• Bezbedno rukovanje oružjem – 1 čas
• Praktično gađanje vatrenim oružjem – 2 časa

3. Provera znanja, teoretskog i praktičnog dela.

Obuka se vrši nedeljom od 10:30 časova, a prijavljivanje za obuku je putem mail-a info@barutana.rs. U prijavi je potrebno navesti Vaše ime, prezime, kontakt telefon i za koje oružje želite obuku.

Obavezna je prijava i uplata obuke pre same obuke.

OBUKA CENA
Obuka za pištolj/revolver 12000
Obuka za malokalibarsku pušku 10000
Obuka za lovački karabin 14000
Obuka za lovačku pušku 10500
KOMPLETNA OBUKA ZA SVA ORUŽJA 38000
Doplata za obuku CENA
Pištolj i revolver doplata 10000
Lovački karabin doplata 12000
Malokalibarska puška doplata 7000
Lovačka puška doplata 8000
Popravni teorija doplata 2000
Popravni gađanje doplata 4000

*Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

obuka badge 111
kartice vek 111