TEAM BUILDING

Barutana team building program kao osnovnu misiju ima kreiranje zajedništva, povezivanja umesto forsiranja razlika.

Motivacija zaposlenih je najisplativija investicija!

U mnogim modernim i uspešnim firmama i kompanijama se poslednjih godina primenjuje nova poslovna filozofija unapređenja i poboljšanja međusobnih odnosa. Pokazalo se da dobri odnosi među zaposlenima poboljšavaju radni učinak i doprinose zadovoljstvu, a time utiču i na veću produktivnost. Zajednički odlazak zaposlenih na Tim Bilding daje rezultate već posle prvog programa.

Druženje, provod, adrenalin, takmičenja i zabava u opuštenoj atmosferi i ambijentu, timska takmičenja, gde učesnici jedni od drugih zavise, razvija se timski duh, bolja međusobna komunikacija i tolerancija, a potom se prenosi i u kompaniji gde zaposleni, bez ikakvih prepreka rade kao efikasan tim.

Postoje razne vrste Tim Bilding programa, na Vama je da odaberete koju vrstu Tim bildinga želite. Postoji mogućnost individualnih takmičenja ili grupnih, gde se učesnici dele u više timova i takmiče međusobno, a sve sa ciljem adrenalinske zabave.

Mi radimo više vrsta programa, a na Vama je da odaberete da li želite opuštene aktivnosti ili one adrenalinske, a postoje i posebno osmišljeni programi u skladu sa Vašim željama i mogućnostima.

Najčešće su određeni ciljevi između timova koji su postavljeni sa zadacima koje učesnici treba da izvrše. Na svakom zadatku timovi u zavisnosti od uspeha mogu da ostvare i dodatne bonus bodove dobijajući mogućnost da ostvare veću prednost nad drugim timovima u ukupnom plasmanu.

Svakom timu koji osvoji prvo mesto na takmičenju pripada nagrada!!!

Informacije na: info@barutana.rs

SB logo novi font 222

Vaša Streljana Barutana