CENOVNIK
STRELJANE BARUTANE

Cene su izražene u dinarima po komadu.
Sva kupljena municija se mora iskoristiti u streljani.

KALIBAR REGULAR ČLANOVI
22 LR 60 50
9X19 100 90
7.62 TT 100 90
7.65 90 80
357 MAG 160 140
44 MAG 200 180
45 ACP 150 130
40 SW 110 100
38 Spec 120 100
12/70 150 130
20/76 MAG 170 150
Korišćenje linije REGULAR ČLANOVI
Korišćenje linije 30min. 1500 800
Korišćenje ekskluzivnog oružja REGULAR ČLANOVI
Desert Eagle - 44 MAG 2000 1400
H&К SP5 1000 700
H&К SP5K 700 1000

*Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

*Oružje koje nije ekskluzivno se ne naplaćuje.

kartice new22